Varför är Bird Poop White?

Sikt för hög vinkel av fågeln som tappar på gångstig

Wachirawit Iemlerkchai - EyeEm / Getty Images

vilken amerikansk stad skapade den första formella u.s. polisavdelningen?

Egentligen är fågelkak i sig inte vit. Fåglar, till skillnad från däggdjur, har inte separata utgångar för urin och avföring. Båda avfallsprodukterna elimineras samtidigt genom cloaca. Medan däggdjur utsöndrar kväveavfall mestadels i form av urea, omvandlar fåglar det till urinsyra eller guanin, vilket minskar vattenförlust i jämförelse. Urinsyra bildar således en vit klibbig pasta. Så den vita delen är faktiskt fågelpis; det är det mörka centrum som är bajs.Eftersom fåglar ska ha härstammat från dinosaurier , kanske du undrar om dinosaurier kikade och poopade på samma sätt. Det visar sig att inte alla fåglar kissa och bajsar samtidigt. Strutsar, till exempel, även om de också utvisar avfall genom cloaca, avskräcker flytande urin innan avföring. Även om det inte är känt med säkerhet hur dinosaurier utsöndrade avfall, har vissa bevis hittats som tyder på möjligheten att dinosaurier som inte är fåglar också urinerade och avfördes i följd.