Fanatiker

Fanatiker , medlem av en judisk sekt som kändes för sin kompromisslösa motstånd mot det hedniska Rom och den polyteism som den bekände. De Zealots var ett aggressivt politiskt parti vars oro för det judiska folkets nationella och religiösa liv ledde dem till att förakta även judar som sökte fred och förlikning med de romerska myndigheterna. En folkräkning av Galileen beställd av Rom årtill6 uppmanade zealoterna att samla befolkningen till bristande efterlevnad med motiveringen att avtalet var ett implicit erkännande av judar för hednernas rätt att styra sin nation.

Extremister bland zealoterna vände sig till terrorism och mördande och blev kända som Sicarii (grekiska sikarioi, dolk män). De besökte offentliga platser med dolda dolkar för att slå ner personer som var vänliga mot Rom. I det första upproret mot Rom (till66–70) Zealoterna spelade en ledande roll, och vid Masada 73 begick de självmord snarare än att ge upp fästningen, men de var fortfarande en styrka att räkna med under första delen av nästa århundrade. Några forskare ser ett möjligt förhållande mellan zealoterna och de judiska religiösa gemenskap nämns i Döda havsrullarna. Se även På bordet .hur många gånger sker en månförmörkelse